Menu

Pożyczka leasingowa

Pożyczka leasingowa jest formą zewnętrznego finansowania działalności przedsiębiorstwa, która swoją mechaniką przypomina tradycyjny kredyt bankowy. Główna różnica polega na tym, że w przypadku pożyczki finansowania udziela wyspecjalizowania firma leasingowa a nie bank, co niesie za sobą szereg zalet m.in. zmniejszoną ilość formalności oraz łagodniejsze warunki przyznawania pożyczki leasingowej.

 

Cechą charakterystyczną pożyczki leasingowej jest to, że przyznaje się ją na konkretny cel. Pożyczkobiorca musi wskazać aktywo trwałe, które zostanie zakupione za pomocą użyczonych środków. Od momentu zakupu maszyna, pojazd lub urządzenie są częścią majątku przedsiębiorcy a nie firmy leasingowej, co odróżnia pożyczkę leasingową od leasingu. Pożyczkobiorca dowolnie rozporządza nabytym aktywem trwałym, spłacając raty pożyczki wraz z odsetkami. Korzyść podatkową ponosi w tym przypadku za sprawą odpisów amortyzacyjnych oraz jednorazowego odpisu kwoty podatku VAT.

 

Kto powinien się zastanowić się nad skorzystaniem z pożyczki leasingowej?

 

Pożyczka leasingowa jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla niektórych firm – szczególnie tych, których aktywa trwałe obarczone są niską stawką podatku VAT lub które są całkowicie zwolnione z tego podatku. W gronie takich osób znajdują się m.in. przedstawiciele usług medycznych, finansowych i edukacyjnych, rolnicy oraz przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają przygodę z biznesem. Dotyczy, to również firm, które dokonują zakupów maszyn z terenu Unii Europejskiej, gdzie występuje 0% stawka podatku VAT związana z między wspólnotową wymianą towarów. Z tego rodzaju finansowania chętnie korzystają również przedsiębiorcy starający się o dotacje unijne, gdyż leasing w tradycyjnej formie stanowi przeszkodę dla poprawnego rozliczania projektów.

 

Nasi doradcy leasingowi chętnie opowiedzą Ci więcej na temat możliwości finansowania działalności za pomocą pożyczki leasingowej. Skontaktuj się z nami i zyskaj środki na realizację inwestycji w swojej firmie.