Menu

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny VAT, zwany inaczej usługowym, polega na przekazanie w użytkowanie środka trwałego w zamian za opłacanie rat leasingowych. Przedmiot leasingu pozostaje we własności leasingodawcy, więc to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Po zakończeniu umowy leasingobiorca może wykupić rzeczony przedmiot. Wszelkie opłaty związane z umową leasingową, czyli opłaty wstępne, raty leasingowe i inne wydatki związane z utrzymaniem przedmiotu, leasingobiorca może wpisać w koszty uzyskania przychodu. Podatek VAT jest natomiast doliczany do każdej raty leasingowej, gdyż leasing operacyjny traktowany jest jako usługa.

 

Czym różni się leasing operacyjny od finansowego?

 

Innym rodzajem użytkowania środka trwałego w zamian za raty leasingowe jest leasing finansowy, inaczej kapitałowy bądź inwestycyjny. Skoro zasada użytkowania jest taka sama to czym różni się on od leasingu operacyjnego? Otóż w przypadku leasingu finansowego przedmiot leasingu jest zapisany jako środek trwały leasingobiorcy, więc może on dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Po zakończeniu umowy leasingobiorca ma zagwarantowane przeniesienie prawa własności przedmiotu. Rata w leasingu finansowym podzielona jest na dwie części - kapitałową i odsetkową. Ta pierwsza traktowana jest jako spłata wartości początkowej przedmiotu, druga część stanowi natomiast koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy. Podatek VAT w tym przypadku musi być zapłacony z góry zaraz po zawarciu umowy.

 

Jaki VAT naliczany jest do leasingu operacyjnego?

 

Leasing operacyjny jest usługą objętą 23% stawką VAT. Podatek jest naliczany do każdej opłaty leasingowej, takiej jak czynsz czy raty, a leasingobiorca może go w całości odliczyć. Wyjątkiem są pojazdy osobowe, zarówno te użytkowane służbowo, jak i prywatnie. Podlegają one ograniczeniom w odliczeniach VAT. Ponadto leasing samochodów osobowych jest objęty limitem kwotowym 150 tys. zł jeśli chodzi o koszty uzyskania przychodu.